Wat is een tolk Duits

tolk duits

Vertaling is de mededeling van de betekenis van een brontaal tekst door middel van een gelijkwaardige doeltaal tekst. Sommige talen maken een terminologisch onderscheid tussen vertalen en tolk Duits, onder dit onderscheid kan de vertaling pas beginnen nadat de tekst binnen jouw taalgemeenschap is verschenen.

tolk duits

Vertaler

Als vertaler loop je altijd het risico om per ongeluk woorden in de brontaal, grammatica of syntaxis in de doeltaal weergave te introduceren. Aan de andere kant hebben dergelijke spill-overs soms nuttige calques en leenwoorden in de brontaal geïmporteerd die de doeltalen hebben verrijkt. Vertalers, waaronder vroege vertalers van heilige teksten, hebben bijgedragen aan de vormgeving van de talen waarin ze hebben vertaald. Omdat het vertaalproces zo moeizaam verloopt, zijn er sinds de jaren veertig met wisselend succes pogingen ondernomen om de vertaling te automatiseren of om de menselijke vertaler mechanisch te helpen. Meer recentelijk heeft de opkomst van internet een wereldwijde markt voor vertaaldiensten bevorderd en taal lokalisatie. Discussies over de theorie en praktijk van het tolk Duits gaan terug tot in de oudheid en laten opmerkelijke continuïteiten zien. De oude Grieken maakten onderscheid tussen metafrase en parafrase. Dit onderscheid werd overgenomen door de Engelse dichter en vertaler John Dryden, die vertalen beschreef als de oordeelkundige vermenging van deze twee uitdrukkingswijzen bij het selecteren in de doeltaal tegenhangers of equivalenten voor de uitdrukkingen die in de brontaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *