Wat is een bedrijfsongeval?

bedrjfsongeval

Een bedrijfsongeval is een afzonderlijk voorval tijdens het werk dat leidt tot lichamelijk of geestelijk arbeidsongeval. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie gebeuren er elk jaar meer dan 337 miljoen ongevallen op het werk, die, samen met beroepsziekten, jaarlijks leiden tot meer dan 2,3 miljoen sterfgevallen. De zinsnede tijdens het werk kan werkgerelateerde ongevallen omvatten die buiten het bedrijfsterrein plaatsvinden, en kan ook ongevallen omvatten die door derden zijn veroorzaakt, aldus Eurostat. De definitie van arbeidsongeval omvat ongevallen die plaatsvinden tijdens het uitoefenen van een economische activiteit, of op het werk, of het uitoefenen van het bedrijf van de werkgever.

bedrjfsongeval

Letsel

De uitdrukking lichamelijk of geestelijk letsel betekent elk letsel, ziekte of overlijden. Arbeidsongevallen verschillen van beroepsziekten, aangezien ongevallen onverwachte en ongeplande gebeurtenissen zijn, terwijl beroepsziekten worden opgelopen als gevolg van een langdurige blootstelling aan risicofactoren die voortvloeien uit het werk. Incidenten die onder de definitie van bedrijfsongeval vallen, zijn onder meer gevallen van acute vergiftiging, aanvallen van mens en dier, insecten etc., uitglijden en vallen op trottoirs of trappen, verkeersongevallen en ongevallen tijdens het werk aan boord van vervoermiddelen, ongevallen op luchthavens, stations enzovoort. Er bestaat geen consensus over de vraag of ongevallen in het woon-werkverkeer als arbeidsongevallen moeten worden beschouwd. De ESAO-methodologie sluit ze uit hoewel ze ze als een aparte categorie ongevallen noemt en sommige landen ze niet onderscheiden van andere arbeidsongevallen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *